ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η επιχείρηση του Γεωργίου Σταυρόπουλου ξεκίνησε το 1967, αρχικά με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή ποιοτικών επίπλων.

Στη συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητες της σε ειδικές κατασκευές ξύλου, αναβαθμίστηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της, και σε συνδυασμό με συνεργασίες προμηθευτών εξειδικευμένης τεχνολογίας, ποιοτικών πρώτων υλών και εξαρτημάτων, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών για όλο το φάσμα του ξυλουργικού κτιριακού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η επιχείρηση Σταυρόπουλος διατηρεί εμπορικό κατάστημα μέσα στον Πλατρειθιά, όπου διατίθενται οικιακός και κτηριακός εξοπλισμός. Το κατάστημα είναι συνεργάτης της εταιρίας COCO-MAT.

Το εργοστάσιο στα περίχωρα του Πλατρειθιά Ιθάκης.