ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
email: fstavropoylos@gmail.com
Υπεύθυνος: Ξενοφών Σταυρόπουλος
Τηλέφωνο: 26740 31698     6978 433164
Πλατρειθιάς Ιθάκης

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
email: mariastav65@gmail.com
Υπεύθυνη: Μαρία Σταυροπούλου
Τηλέφωνο: 26740 31754    6972 259382
Πλατρειθιάς Ιθάκης